Văn bản ngành

 Số/ ký hiệu 06_2013_TT-BCT_13219514
 Tên văn bản Thông tư 06_2013_TT-BCT Quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển điện gió
 Ngày ban hành 08/03/2013
 Đơn vị ban hành 08/03/2013
 Loại văn bản Thông Tư
 Người ký Thứ trưởng Lê Quang Dương
 Trích yếu
 Từ khóa
 File văn bản (Download)
  • Ảnh tết EPTC 2014

  • Vẻ đẹp người làm điện qua ống kính nhiếp ảnh

  • Ảnh Tổng kết 2014

  • Ảnh tết EPTC 2017

  • Ảnh tết EPTC 2014

  • Vẻ đẹp người làm điện qua ống kính nhiếp ảnh

  • Ảnh Tổng kết 2014

  • Ảnh tết EPTC 2017