Văn bản ngành

 Số/ ký hiệu 476_QD-TTg_14223351
 Tên văn bản Quyết định 476_QD-TTg v/v phê duyệt điều kiện chính sách Chương trình "Hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện giai đoạn 3" (DPL3)
 Ngày ban hành 07/04/2014
 Đơn vị ban hành Chính phủ
 Loại văn bản Quyết định
 Người ký Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải
 Trích yếu
 Từ khóa
 File văn bản (Download)

Văn bản khác

 Tên văn bảnNgày ban hành
Thông tư 10_2015_TT-BCT Quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực 29/05/2015
Thông tư 16_2014_TT-BCT Quy định về giá bán điện 29/05/2014
Quyết định 28_2014_QD-TTg v/v quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện 07/04/2014
Nghị định 205_2013_NĐ-CP về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam 07/04/2014
Nghị định 14_2014_NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật Điện lực về an toàn điện 26/02/2014
Nghị định 68_2010_NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật điện lực và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực 21/10/2013
Thông tư 06_2013_TT-BCT Quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển điện gió 08/03/2013
24/2012/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật điện lực 20/11/2012
Quy định 68/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực 15/06/2010
81/2009/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp 12/12/2009
  • Ảnh tết EPTC 2014

  • Vẻ đẹp người làm điện qua ống kính nhiếp ảnh

  • Ảnh Tổng kết 2014

  • Ảnh tết EPTC 2017

  • Ảnh tết EPTC 2014

  • Vẻ đẹp người làm điện qua ống kính nhiếp ảnh

  • Ảnh Tổng kết 2014

  • Ảnh tết EPTC 2017