Văn bản ngành

 Số/ ký hiệu 14_2014_NĐ-CP
 Tên văn bản Nghị định 14_2014_NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật Điện lực về an toàn điện
 Ngày ban hành 26/02/2014
 Đơn vị ban hành Chính phủ
 Loại văn bản Nghị định
 Người ký Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
 Trích yếu
 Từ khóa
 File văn bản (Download)

Văn bản khác

 Tên văn bảnNgày ban hành
Thông tư 06_2013_TT-BCT Quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển điện gió 08/03/2013
24/2012/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật điện lực 20/11/2012
Quy định 68/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực 15/06/2010
81/2009/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp 12/12/2009
07/2006/TT-BCN Hướng dẫn mua, bán công suất phản kháng 27/10/2006
06/2006/TT-BCN Hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định tại NĐ số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp 26/09/2006
106/2005/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng đẫn một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp 17/08/2005
105/2005/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật điện lực 17/08/2005
Luật 28/2004/QH11 của Quốc hội XHCN Việt Nam về Điện lực 25/12/2001
  • Ảnh tết EPTC 2014

  • Vẻ đẹp người làm điện qua ống kính nhiếp ảnh

  • Ảnh Tổng kết 2014

  • Ảnh tết EPTC 2017

  • Ảnh tết EPTC 2014

  • Vẻ đẹp người làm điện qua ống kính nhiếp ảnh

  • Ảnh Tổng kết 2014

  • Ảnh tết EPTC 2017