Văn bản ngành

 Số/ ký hiệu 24/2012/QH13
 Tên văn bản 24/2012/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật điện lực
 Ngày ban hành 20/11/2012
 Đơn vị ban hành Quốc hội
 Loại văn bản Luật
 Người ký Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng
 Trích yếu
 Từ khóa
 File văn bản (Download)
  • Ảnh tết EPTC 2014

  • Vẻ đẹp người làm điện qua ống kính nhiếp ảnh

  • Ảnh Tổng kết 2014

  • Ảnh tết EPTC 2017

  • Ảnh tết EPTC 2014

  • Vẻ đẹp người làm điện qua ống kính nhiếp ảnh

  • Ảnh Tổng kết 2014

  • Ảnh tết EPTC 2017