Văn bản ngành

 Số/ ký hiệu 06/2006/TT-BCN
 Tên văn bản 06/2006/TT-BCN Hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định tại NĐ số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp
 Ngày ban hành 26/09/2006
 Đơn vị ban hành Bộ Công Nghiệp
 Loại văn bản Thông tư
 Người ký Bộ trưởng - Hoàng Trung Hải
 Trích yếu
 Từ khóa
 File văn bản (Download)
  • Ảnh tết EPTC 2014

  • Vẻ đẹp người làm điện qua ống kính nhiếp ảnh

  • Ảnh Tổng kết 2014

  • Ảnh tết EPTC 2017

  • Ảnh tết EPTC 2014

  • Vẻ đẹp người làm điện qua ống kính nhiếp ảnh

  • Ảnh Tổng kết 2014

  • Ảnh tết EPTC 2017