Tin ngành điện

Những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2013- 2018 của Công đoàn EVN

Ngày 17, 18/01 tới đây, Công đoàn EVN sẽ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2018- 2023. Cùng điểm lại những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2013- 2018 của Công đoàn EVN.

 


Làng điện lực Cù Lao Dung (Sóc Trăng) là điểm sáng của công đoàn EVN trong nhiệm kỳ qua.
 
1. Tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn: Góp phần đảm bảo cấp đủ điện cho đất nước với mức tăng trưởng điện bình quân 10 - 12%/năm đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững, ổn định của nền kinh tế nước nhà trong những năm qua. Đưa điện lưới Quốc gia đến 99,98% số xã trên cả nước, số hộ dân nông thôn được sử dụng điện đạt 98,83%. EVN đã đảm nhận cấp điện cho 11/12 huyện đảo trên cả nước. 
 
2. Chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động: Tham gia có hiệu quả trong việc xây dựng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động; phối hợp với chuyên môn tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; triển khai Tháng công nhân hàng năm với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả; thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 126.557 lượt CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; tham gia nâng bậc, nâng lương cho 99.140 lượt CNVCLĐ, biểu dương, khen thưởng 461 lao động giỏi, tiêu biểu.
 
3. Các hoạt động tuyên truyền, vận động có nhiều đổi mới, luôn bám sát những sự kiện chính trị của đất nước và của ngành Điện: Phối hợp trong công tác an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe cho NLĐ. Thực hiện mạng lưới an toàn vệ sinh viên  - mắt lưới quan trọng tại hiện trường về an toàn lao động với 7.243 người làm công tác an toàn vệ sinh viên.
 
4. Tổ chức các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn: Ngoài những phong trào thi đua theo chủ đề hàng năm, thi đua chuyên đề phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm trong giai đoạn 2013-2018 đã tổ chức tốt phong trào thi đua liên kết trên công trường trọng điểm Quốc gia: xây dựng nhà máy Thủy điện Sơn La, Lai Châu, thi đua nước rút hoàn thành công trình đường dây 500 kV mạch 3 Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông…
 
5. Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn: Tổ chức 658 lớp tập huấn về nghiệp vụ, hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, công tác kiểm tra, công tác tài chính và các lĩnh vực công tác khác với hơn 37 nghìn lượt cán bộ công đoàn tham gia. Phát triển 11.178 đoàn viên công đoàn trong nhiệm kỳ (đạt 109% kế hoạch). Tỷ lệ đoàn viên trong CNVCLĐ chiếm 99,5%. 
 
6. Công tác nữ công: Tổ chức phong trào thi đua“Giỏi việc nước, đảm việc nhà, giai đoạn 2013-2018” đã có trên 900 lượt chị đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, trên 400 lượt chị được tặng Bằng khen cấp Tập đoàn, cấp Bộ và Tổng Liên đoàn; trên 200 chị được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 55 chị được tặng thưởng Huân chương Lao động... Công đoàn ĐLVN khen thưởng 63 cá nhân tiêu biểu. Giai đoạn 2013-2018, biểu dương 103 Nữ CNVCLĐ tiêu biểu cấp Tập đoàn trong phong trào thi đua lao động giỏi; Tổ chức thành công Hội thi “Nét đẹp Phụ nữ EVN năm 2017” với 20/40 đơn vị trực thuộc Công đoàn ĐLVN tham dự. 

Công đoàn Điện lực Việt Nam hợp tác với Công đoàn Điện lực Hàn Quốc.
 
7. Hoạt động đối ngoại: Tiếp tục duy trì và tăng cường quan hệ song phương, truyền thống với Công đoàn Điện lực toàn Nga, Công đoàn Năng lượng hạt nhân và công nghiệp Liên bang Nga; Thiết lập quan hệ mới với Công đoàn Điện lực Nhật Bản, Công đoàn Điện lực Hàn Quốc; duy trì và tãng cường quan hệ, hợp tác với các tổ chức Công đoàn Điện lực trong khu vực...
 
8. Công tác kiểm tra: “Nhiệm kỳ vừa qua, công đoàn các cấp đã tổ chức kiểm tra chấp hành Điều lệ 11.692; kiểm tra về quản lý tài chính 3.269 cuộc; Tiếp nhận 68 đơn thư, trong đó có 05 đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn và 63 đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của chuyên môn”.
 
9. Công tác tài chính: Tập trung nguồn tài chính phục vụ cho hoạt động công đoàn với phương châm hướng về cơ sở, trong đó tập trung vào nhiệm vụ bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; Công tác xây dựng công đoàn vững mạnh. Tỷ trọng chi ở công đoàn cơ sở chiếm 71,76%, chi công đoàn cấp trên cơ sở chiếm 18,43%, chi tập trung tại Công đoàn ĐLVN chiếm 9,81%.
 
10. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện: Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn bằng hoạt động cụ thể, thiết thực. Tham gia góp ý, kiến nghị với lãnh đạo chuyên môn để giải quyết kịp thời cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của NLĐ và hoạt động của công đoàn các cấp.

TAGS:
Tác giả: icon.com.vn ; xuất bản: 17/01/2018 09:11
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Ảnh tết EPTC 2014

  • Vẻ đẹp người làm điện qua ống kính nhiếp ảnh

  • Ảnh Tổng kết 2014

  • Ảnh tết EPTC 2017

  • Ảnh tết EPTC 2014

  • Vẻ đẹp người làm điện qua ống kính nhiếp ảnh

  • Ảnh Tổng kết 2014

  • Ảnh tết EPTC 2017