Thực hiện phong trào “Xây dựng Quy tắc ứng xử văn hóa” Thực hiện phong trào “Xây dựng Quy tắc ứng xử văn hóa” (25/10/2018)

HƯỚNG DẪN Thực hiện phong trào “Xây dựng Quy tắc ứng xử văn hóa”

EVNEPTC thực thi văn hóa doanh nghiệp EVN với giá trị TẬN TÂM – TRÍ TUỆ EVNEPTC thực thi văn hóa doanh nghiệp EVN với giá trị TẬN TÂM – TRÍ TUỆ (15/10/2018)

Sức mạnh trong mọi hành động của EVNEPTC là sự đồng thuận và trí tuệ tập thể

EVNEPTC: TẬN TÂM – TRÍ TUỆ, CHẤT LƯỢNG – TÍN NHIỆM EVNEPTC: TẬN TÂM – TRÍ TUỆ, CHẤT LƯỢNG – TÍN NHIỆM (20/09/2018)

Ngẫm nền kinh tế nước nhà Thị trường Điện – vốn mạnh đà tiềm năng Kế hoạch, định mức hàng năm

CHỈ THỊ LIÊN TỊCH Về việc phát động cuộc thi clip thực thi Văn hóa doanh nghiệp EVN năm 2018 CHỈ THỊ LIÊN TỊCH Về việc phát động cuộc thi clip thực thi Văn hóa doanh nghiệp EVN năm 2018 (06/08/2018)

Chính quyền và Công đoàn Công ty Mua bán điện phát động cuộc thi clip thực thi Văn hóa doanh nghiệp EVN trong Công ty Mua bán điện, cụ thể như sau:

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
 • Ảnh tết EPTC 2014

 • Vẻ đẹp người làm điện qua ống kính nhiếp ảnh

 • Ảnh Tổng kết 2014

 • Ảnh tết EPTC 2017

 • Ảnh tết EPTC 2014

 • Vẻ đẹp người làm điện qua ống kính nhiếp ảnh

 • Ảnh Tổng kết 2014

 • Ảnh tết EPTC 2017