BÀI NÓI CHUYỆN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI CÁN BỘ, CÔNG NHÂN NHÀ MÁY ĐIỆN YÊN PHỤ VÀ NHÀ MÁY ĐÈN BỜ HỒ BÀI NÓI CHUYỆN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI CÁN BỘ, CÔNG NHÂN NHÀ MÁY ĐIỆN YÊN PHỤ VÀ NHÀ MÁY ĐÈN BỜ HỒ (18/04/2017)

Ngày 21/12/1954 trở thành một mốc son lịch sử của ngành Điện lực Việt Nam với sự kiện Bác Hồ kính yêu về thăm Nhà máy Điện Yên Phụ và Nhà máy Đèn Bờ Hồ. Ngày 21/12 hằng năm đã trở thành Ngày Truyền thống của ngành Điện lực Cách mạng Việt Nam.

Nội dung cơ bản trong Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị Nội dung cơ bản trong Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị (14/04/2017)

Ngày 15.5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Ảnh tết EPTC 2014

  • Vẻ đẹp người làm điện qua ống kính nhiếp ảnh

  • Ảnh Tổng kết 2014

  • Ảnh tết EPTC 2017

  • Ảnh tết EPTC 2014

  • Vẻ đẹp người làm điện qua ống kính nhiếp ảnh

  • Ảnh Tổng kết 2014

  • Ảnh tết EPTC 2017