Tổng quan về Công ty Mua bán điện EPTC

Quyết định số 26/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26/01/2006 về việc phê duyệt lộ trình, các điều kiện hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam đã nêu rõ Thị trường điện tại Việt Nam được hình thành và phát triển qua 3 cấp độ: Thị trường phát điện cạnh tranh (2005-2014); Thị trường bán buôn điện cạnh tranh (2015-2022); Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh (sau năm 2022).

Theo thiết kế thị trường điện phát điện cạnh tranh, chỉ có một Công ty mua buôn duy nhất trên thị trường được phép mua buôn điện từ tất cả các đơn vị phát điện tham gia thị trường và bán buôn cho các Công ty phân phối điện. Ngày 31/12/2007, Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam (nay là Hội đồng thành viên EVN) đã ban hành quyết định số 1182/QĐ-EVN-HĐQT về việc thành lập Công ty Mua bán điện. Từ khi thành lập đến nay, Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tập đoàn giao, góp phần xây dựng, phát triển và vận hành ổn định hệ thống điện quốc gia. Công ty Mua bán điện đã và đang tự hoàn thiện mình, tiến hành nghiên cứu, đổi mới, đào tạo và chuẩn bị các điều kiện tối ưu, sẵn sàng cho các cấp độ tiếp theo của Thị trường điện và hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.

 Tên Công ty:

 CÔNG TY MUA BÁN ĐIỆN

 Tên giao dịch quốc tế:

 Electric Power Trading Company

 Tên viết tắt tiếng Anh:

 EPTC

 Trụ sở giao dịch:

 Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.

 Số tài khoản:

 102010000591669 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương CN Bắc Hà Nội

 Mã số thuế:

 0100100079-073

 Website:

 http://eptc.vn

 

Văn hóa EPTC  Chí tiết đính kèm

 

 Ban lãnh đạo: 

 

 

Giám đốc:

Đồng chí: Nguyễn Danh Sơn

- Thạc sỹ quản trị kinh doanh

- Kỹ sư hệ thống điện

- Cao cấp lý luận chính trị.

 

 

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc:

Đồng chí: Hoàng Lê Hùng

– Thạc sỹ quản trị kinh doanh

- Cử nhân tài chính kế toán.

 

 

 

 

Phó Giám đốc:

Đồng chí: Lê Khắc Hưng

– Thạc sỹ quản trị kinh doanh

- Kỹ sư hệ thống điện.

 

 

 

Kế toán trưởng:

Đồng chí: Hoàng Văn Hải

- Thạc sỹ Kinh tế Tài chính

- Trung cấp lý luận chính trị

     

 

  • Ảnh tết EPTC 2014

  • Vẻ đẹp người làm điện qua ống kính nhiếp ảnh

  • Ảnh Tổng kết 2014

  • Ảnh tết EPTC 2017

  • Ảnh tết EPTC 2014

  • Vẻ đẹp người làm điện qua ống kính nhiếp ảnh

  • Ảnh Tổng kết 2014

  • Ảnh tết EPTC 2017