Văn bản

Tìm kiếm văn bản:

 Tên văn bảnNgày ban hành
Quyết định ban hành ban hành Quy trình phối hợp đối soát số liệu thanh toán giữa Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, các đơn vị phát điện và Đơn vị mua buôn duy nhất 05/02/2018
Quyết định ban hành Quy trình đăng ký tham gia thị trường điện 13/11/2017
Quyết định 1563_QD-TTg v/v phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điển tử giai đoạn 2016-2020 08/08/2016
Thông tư 06_2016_TT-BCT v/v sửa đổi, bổ sung TT số 32/2014/TT-BCT ngày 09/10/2014 về trình tự xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng Mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ 14/06/2016
Quyết định 1797_QD-BCT quy định về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các Tổng Công ty Điện lực năm 2016 12/05/2016
Quyết định 428_QD-TTg v/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030 18/03/2016
Quyết định ban hành Quy trình đăng ký tham gia thị trường điện 05/02/2016
Quyết định ban hành Quy trình ban hành Quy trình tối ưu sử dụng nguồn nhiên liệu khí phục vụ công tác lập lịch huy động ngày tới 05/02/2016
Quyết định ban hành ban hành Quy trình phối hợp đối soát số liệu thanh toán giữa Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, các đơn vị phát điện và Đơn vị mua buôn duy nhất 05/02/2016
Quyết định ban hành ban hành Quy trình lập lịch huy động tổ máy, vận hành thời gian thực và tính toán thanh toán trong thị trường điện 05/02/2016
Quyết định ban hành Quy trình đào tạo, kiểm tra và công nhận chức danh Kỹ sư điều hành giao dịch thị trường điện 05/02/2016
Quyết định ban hành ban hành Quy trình quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin điều hành thị trường điện và công bố thông tin thị trường điện 05/02/2016
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCT 18/01/2016
Văn hóa EPTC 01/01/2016
Quyết định ban hành ban hành Quy trình phối hợp xác nhận các sự kiện phục vụ các khoản thanh toán trên thị trường điện 01/01/2016
Quyết định ban hành Quy trình điều chỉnh sản lượng hợp đồng 01/01/2016
Thông tư 51_2015_TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ Trưởng BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và TT số 56/2014/TT-BCT ngày 29/12/2014 của Bộ Trưởng BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện 29/12/2015
Quyết định 14318_QD-BCT v/v phê duyệt đề án Tái cơ cầu ngành điện lực Việt Nam phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 25/12/2015
Thông tư 42_2015_TT-BCT Quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện 01/12/2015
Thông tư 30_2015_TT-BCT Quy định phương pháp xác định chi phí lập, thẩm định, công bố điều chỉnh và quản lý Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Quy hoạch phát triển thủy điện vừa và nhỏ 16/09/2015
Quyết định 8266_QD-BCT v/v phê duyệt thiết kế chi tiết thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam 10/08/2015
Thông tư 23_2015_TT-BCT Quy định trình tự, thủ tục đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao 13/07/2015
Thông tư 21_2015_TT-BCT Quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ và hệ thống điện, quy trình kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện 23/06/2015
Thông tư 10_2015_TT-BCT Quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực 29/05/2015
Thông tư 09_2015_TT-BCT Quy định trình tự, thủ tục phê duyệt, chủ trương mua, bán điện với nước ngoài 29/05/2015
Quyết định 567_QD-BTC về việc công bố giá điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất điện 26/03/2015
Quyết định 2256_QD-BCT v/v quy định về giá bán điện 12/03/2015
Thông tư 57_2014_TT-BCT Quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện 19/12/2014
Thông tư 56_2014_TT-BCT Quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện 19/12/2014
Thông tư 32_2014_TT-BCT Quy định về trình tự xây dựng, áp dụng Biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ 09/10/2014
  • Ảnh tết EPTC 2014

  • Vẻ đẹp người làm điện qua ống kính nhiếp ảnh

  • Ảnh Tổng kết 2014

  • Ảnh tết EPTC 2017

  • Ảnh tết EPTC 2014

  • Vẻ đẹp người làm điện qua ống kính nhiếp ảnh

  • Ảnh Tổng kết 2014

  • Ảnh tết EPTC 2017