BAY NGƯỢC PHÍA MẶT TRỜI BAY NGƯỢC PHÍA MẶT TRỜI (04/11/2019)

“Công ty trên thuận dưới hòa Phòng năm, sáu , tám cùng đà bước lên Nhận tờ quyết định từ trên Anh em đoàn kết không quên văn phòng”

Cán bộ công nhân viên nữ trong việc duy trì và phát triển văn hóa doanh nghiệp của EPTC Cán bộ công nhân viên nữ trong việc duy trì và phát triển văn hóa doanh nghiệp của EPTC (20/10/2019)

Văn hoá doanh nghiệp là thứ tài sản vô hình của đơn vị và là giá trị tinh thần tạo lên sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp, là nhịp cầu nối cho tất cả các bộ phận và các thành viên. Và người phụ nữ chính là đòn bẩy cho việc tạo dựng văn hóa công sở và mang...

PHÒNG KINH DOANH BÁN ĐIỆN PHÁT HUY KHẢ NĂNG SÁNG TẠO TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÒNG KINH DOANH BÁN ĐIỆN PHÁT HUY KHẢ NĂNG SÁNG TẠO TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ (16/09/2019)

Tư duy sáng tạo là cốt lõi cho sự phát triển của EVNEPTC. Lãnh đạo và CBCNV phòng Kinh doanh bán điện luôn cố gắng vận dụng, làm giàu vốn kiến thức, chủ động rèn luyện và phát huy khả năng sáng tạo để hoàn thành công việc nhanh nhất, hiệu quả nhất.

PHỔ THƠ THỰC THI VĂN HÓA DOANH NGHIỆP PHỔ THƠ THỰC THI VĂN HÓA DOANH NGHIỆP (12/08/2019)

Điều cam kết của Công ty Mua bán điện

VĂN HÓA SÁNG TẠO GIÚP PHÒNG GIAO DỊCH THỊ TRƯỜNG ĐẠT HIỆU QUẢ CAO TRONG CÔNG VIỆC VĂN HÓA SÁNG TẠO GIÚP PHÒNG GIAO DỊCH THỊ TRƯỜNG ĐẠT HIỆU QUẢ CAO TRONG CÔNG VIỆC (24/07/2019)

Hòa mình vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Lãnh đạo cùng với CBCNV phòng Giao dịch thị trường đã không ngừng tìm tòi, học hỏi và phát huy tính sáng tạo để xây dựng ra những công cụ áp dụng trong công việc. Góp phần nâng cao hiệu quả trong cách tính toán,...

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Ảnh tết EPTC 2014

  • Vẻ đẹp người làm điện qua ống kính nhiếp ảnh

  • Ảnh Tổng kết 2014

  • Ảnh tết EPTC 2017

  • Ảnh tết EPTC 2014

  • Vẻ đẹp người làm điện qua ống kính nhiếp ảnh

  • Ảnh Tổng kết 2014

  • Ảnh tết EPTC 2017