CÔNG TY MUA BÁN ĐIỆN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021 VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM 2020 CÔNG TY MUA BÁN ĐIỆN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021 VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM 2020 (29/03/2021)

Ngày 19/3/2021 tại Hà Nội, Công ty Mua bán điện đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021 và tổng kết công tác Công đoàn năm 2020

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Ảnh tết EPTC 2014

  • Vẻ đẹp người làm điện qua ống kính nhiếp ảnh

  • Ảnh Tổng kết 2014

  • Ảnh tết EPTC 2017

  • Ảnh tết EPTC 2014

  • Vẻ đẹp người làm điện qua ống kính nhiếp ảnh

  • Ảnh Tổng kết 2014

  • Ảnh tết EPTC 2017