Tức Hoạt động

Lễ ký kết hợp đồng Mua bán điện giữa EVNEPTC và NMTĐ Nậm Mức, ký kết hợp đồng bổ sung số 2 với NMTĐ Bình Điền.

  • Ảnh tết EPTC 2014

  • Vẻ đẹp người làm điện qua ống kính nhiếp ảnh

  • Ảnh Tổng kết 2014