Tức Hoạt động

Đã cấp điện trở lại cho hầu hết khách hàng bị ảnh hưởng do mưa lũ

  • Ảnh tết EPTC 2014

  • Vẻ đẹp người làm điện qua ống kính nhiếp ảnh

  • Ảnh Tổng kết 2014

  • Ảnh tết EPTC 2017